Zasadnicza Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej – Klikowa 2019