HUBERTUS 2017 KLIKOWSKA OSTOJA – MIEJSCEM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU DLA JEŹDZCA I WIERZCHOWCA NA TURYSTYCZNYM SZLAKU